Blog„Psaní mi dává pocit, že jsem pro udržitelnost planety užitečný.“

— JUDr. Petr Vyroubal

slovo

„Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo bylo Bůh.“

Slovo hladí. Slovo tvoří. Slovo konejší. Slovo je plamen, který má moc zažehnout. Nebudu již sepisovat jen smlouvy a žaloby, i když jsem „s odpuštěním“ advokát.


Filosofování emeritního právníka v spiritu nad tématy všedními i nevšedními

Plenta jako garance hlasování

Přiznám se, že v poslední době mě zaujaly v médiích dvě zprávy, které na první pohled působí vedle sebe …

Právo skryté ve vajíčku

Tak už tu máme zase dny sváteční, totiž velikonoční. Upozornily mě na to před nějakou dobou reklamy v televizi, abych náhodou nezapomněl. Nikoliv však na ukřižování a zmrtvýchvstání …

Křest knihy

Dovoluji si tímto vyjevit světu a celému vesmíru, že moje kniha byla řádně a slavnostně pokřtěna, Stalo se tak v klubových prostorách …

Můj poslední stvořitelský počin

Jak kdysi pravil Jan Saudek, známý to fotograf, že dnes každý, kdo má díru v ……(přesně tam), chce napsat nějakou knihu. Po interním ověření, že tuto tělesnou podmínku stále splňuji, sepsal jsem rovněž knihu. Nakonec k završení mého stvořitelského počinu došlo minulý měsíc a tím se můj Ego-ušek uspokojil a naplnil. Kniha s názvem „Už mi to docvaklo aneb Spásu v právu nenajdeš“ obsahuje eseje k mým oblíbeným právně-spirituálním tématům. Vizuál knihy obohacují a vtipně dotvářejí nápadité ilustrace klasika českého výtvarného umění Jiřího Slívy, za což mu tuze děkuji.

kniha →

Statistika je jako bikini

Co má právo a statistika společného v „době kovidí“?

Všichni sledujeme, jak ten „korunovanej vir“ se nás drží. Z našich životů (nebo z médií?) prostě ne a ne odejít. Proto jedním z nejfrekventovanějších slov dneška je kromě toho viru slovo ŽIVOT.

Doteky, nedotknutelnost a trochu toho práva

V zájmu zachování duševního zdraví jsem v poslední době přestal sledovat hlavní zpravodajství na TV. Raději sleduji různé …

Obcování s vínem nejen v adventu

Teď když máme opět ten adventní čas, tak přemýšlím nad tím, zda je vhodné či dokonce přípustné v této době vůbec, takříkajíc, holdovat vínu jako v jiných ročních údobích. Kladu si tuto otázku při vědomí (zatím střízlivém!), že je to sice doba radostného očekávání příchodu Spasitele, ale také doba půstu …

Proč korona kašle na naše právo na život

Jak Potvůrka jménem koronavirus sice už pomalu odchází nejen z našich životů, ale i z médií, nicméně o to více se začínají nyní vyhodnocovat hlavně ekonomické důsledky jejího „řádění“.

Protože jsem jen „s odpuštěním“ právník, netroufám si v této otázce fušovat do řemesla různým globálním či alespoň makroekonomickým stratégům, co nás to všechno finančně stálo či ještě bude stát, jaké podnikatelské obory to nejvíce postihlo atd. Nicméně dovolil jsem si zamyslet se v této souvislosti nad otázkou hodnoty lidského života, o který ten zatracenej virus tak usiluje …

Právo na obličej a rouška

Nedávno jsem se na ulici míjel s jednou paní zahalenou v roušce, která na mě zvolala: „Ahoj Petře!“ Když viděla, že jsem ji nepoznal, sundala roušku a pravila: „To jsem přece já, Martina!“.

Tato událost ve mně začala evokovat různé úvahy na téma zahalování obličeje, rozpoznatelnost člověka, identita atd. Ne že bych, podobně jako jiní, nebyl přes média dostatečně bombardován informacemi o povinnosti nosit roušky tam či onde …

Právo ve spiritu

Takhle jednoho nedělního rána v posteli při otočení se z levého na pravý bok (nebo to bylo naopak?) jsem dospěl k zásadnímu rozhodnutí. Totiž – že už nebudu ..

Jsme si rovni na záchodovém prkně

Již za mých studentských let – ve fázích zvýšené imaginace – se mi vybavovala situace, kdy tehdejší vládce socialistického Československa, generální tajemník ..

Může mít právo a spiritualita něco společného

Ptáte se, jak se liší spirituální právník od toho klasického v pečlivě vyžehleném saku? Právo se dá praktikovat i s …

Nactiutrhání a spiritualita

Jeden můj známý se nedávno na mě obrátil s žádostí o zastupování, neboť jistého pracovníka ostrahy na vlakovém nádraží označil před dalšími čekajícími ve frontě na lístky jako „pikolíka“. A tento zřízenec došel k závěru, že tímto byla pošpiněna jeho čest a vážnost. Nelenil a zažaloval ..

Víra aneb paní Krnáčová, tak se nám zřítila lávka v Tróji

Tato esej sice začíná vypůjčenou parafrází z Haškova Švejka, ale nejde zde o připomenutí atentátu na arcivévodu Ferdinanda, nýbrž o mnohem hlubší a trvalejší jev v civilizačním vývoji. Je to o VÍŘE. O tom, jak jest na ni nahlíženo z pohledu spirituality, práva, ale i v běžném chodu života ..

Právníkův ZEN

Advokát Petr Vyroubal z jedné z největších českých advokátních kanceláří VYROUBAL-KRAJHANZL-ŠKOLOUT mezi svými kolegy vyniká nejen mírně bohémským účesem. Pro časopis PRÁVO & BYZNYS píše o tom, co se naučil v jižní Indii ..