Holistické právo

Sice jsem se celý profesní život živil právem, nicméně vedle tohoto oboru, který mě celkem slušně živil, jsem potřeboval být v kontaktu i s jinými zdroji člověčího vědění, od umění přes filozofii k spiritualitě, a k tomu také trochu toho tenisu a golfu. Ve své právní praxi jsem tak často chodil „za právo“, tj. za hranice čistě právního řešení různých klientských kauz.

Celek je více než souhrn jeho částí

Aristoteles

Proč?
Protože v obecné filosofické a spirituální rovině jsem přesvědčen o tom, že:

 • svět je jednotný, ale my si to v našem praktickém životě málo uvědomujeme a proto žijeme v dualistickém světě
 • prapodstatou světa je neviditelné Vědomí (Zdroj Bytí) a co nás obklopuje, to jsou jen
  formy (často se jevící jako iluze)
 • i právo jako lidský konstrukt je svým způsobem také jen svět forem
 • věci kolem nás jsou pomíjivé (včetně „právních“ výher i proher)

Co a kde jsem se učil :

 • Narodil jsem se v Brně v r. 1955, bohužel bez jakéhokoliv využitelného vzdělání, a to
  ani z mých přechozích životů
 • S výborným prospěchem absolvoval nejdříve mateřskou školku, potom základní
  devítiletku a gymnázium
 • Právní znalosti jsem získával nejdříve na právnické fakultě v Brně, dále na fakultě
  mezinárodního práva v Kyjevě, později Akademie mezinárodního práva v Haagu
 • Hlubší poznání světa a smyslu života v zen-buddhistickém ashramu v Indii

Právní praxe:

 • V letech 1982-1992 jako právník a diplomat na ministerstvu zahraničí (obor mezinárodní právo)
 • V r. 1992 jsem byl u založení Pražské burzy cenných papírů, kde jsem pracoval jako
  vedoucí právního oddělení do roku 1993
 • V r. 1993 založení komerčně právní kanceláře interLex, která byla v r. 1996
  transformována do advokátní kanceláře Vyroubal Krajhanzl Skácel, později Vyroubal Krajhanzl Školout neboli VKŠ
 • V létě 2016 po 20 letech činnosti v této větší advokátní kanceláři jsem se rozhodl z ní vystoupit
 • 2016-2023 samostatný (malostranský) advokát, doma na home-office často v pozici tzv. pyžamového advokáta
 • od 2024 – emeritní advokát aneb právník v spiritu